null

Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne zaprasza mieszkańców już 7 września

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców w dniu 7 września b.r. w godzinach 13.00 – 17.00 do Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego, które odbędzie się w ramach imprezy KERCELAK – tym razem w nowym miejscu - na skwerze u zbiegu al. „Solidarności”, ul. Leszno i ul. Okopowej. W ramach Miasteczka na mieszkańców czekać będą oferty lokalnych instytucji, placówek zdrowia, organizacji pozarządowych i innych partnerów, którzy zaoferują nieodpłatne konsultacje, badania profilaktyczne oraz zaprezentują oferty promujące zdrowy styl życia, aktywizujące, profilaktyczne i pomocowe.   W ramach Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego zapraszamy mieszkańców na badania, konsultacje i prezentację ofert:      Badania:
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • oznaczanie poziomu cukru we krwi,
 • nauka samobadania piersi na fantomie.
  Konsultacje, poradnictwo:
 • porady dot. zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
 • konsultacje żywieniowe, dietetyczne,
 • konsultacje z zakresu profilaktyki chorób układu narządu ruchu,
 • poradnictwo w zakresie zapobieganiu nowotworom, w tym raka piersi, raka prostaty,
 • poradnictwo i oferta wsparcia dla osób chorych na nowotwór piersi, nowotwory urologiczne (prostaty, nerek, pęcherza moczowego),
 • poradnictwo dot. wsparcia w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego
 • poradnictwo w zakresie praw pacjenta.
  Na stanowiskach dystrybuowane będą materiały edukacyjne:
 • „Wola dla Seniora – Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów”
 • „Serce dla Woli – poradnik dla mieszkańców nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych”
 • „Wolskie Dni Seniora 2019” – kalendarium obchodów
 • Materiały edukacyjne przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dot. Internetowego Konta Pacjenta i E-recepty, jak też aplikacji mobilnej pn. „Na ratunek”
 • Poradniki dla osób opiekujących się chorymi na choroby otępienne
 • Poradnik dot. zdrowia psychicznego, w tym psychoz i depresji
 • Poradnik nt. savoir – vivre wobec osób z niesprawnościami
 • Poradnik nt. zdrowego odżywiania.
  Mieszkańcy będą mogli poszerzyć swoja wiedzę na temat:
 • oferty pomocowej i profilaktycznej Urzędu Dzielnicy Wola
 • oferty Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 • oferty i dorobku artystycznego oraz usług świadczonych przez Centrum Aktywności Miedzypokoleniowej ”Ośrodek Nowolipie”
 • oferty Wolskiej Rady Seniorów
 • oferty dla osób z niepełnosprawnością: aktywizacja zawodowa, pośrednictwo pracy, wsparcie prawno-psychologiczne, warsztaty terapii zajęciowej (mini wystawa prac WTZ)
 • oferty Specjalistycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji EMERYT
 • oferty i zakresu działań Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla zdrowia”.
  Dodatkowo na całe rodziny czekają animacje oraz wspólne gry i zabawy przygotowane przez fundacje NEBO i Hereditas, na co dzień prowadzące Miejsca Aktywności Lokalnej - Domy Sąsiedzkie przy ul. Piaskowej 7 oraz Olbrachta 9. Bardzo ciekawą, kreatywną ofertę animacyjną, włączającą mieszkańców w różnym wieku, przygotuje również Fundacja Kreatywni w Działaniu.   Do Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego zapraszają:
 1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 2. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
 3. Fundacja EMERYT
 4. Fundacja NEBO
 5. Fundacja HEREDITAS
 6. Fundacja Po Prostu
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 8. Projekt pn. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
 9. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
 11. Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa”
 12. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
 13. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ
 14. Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
 15. Wolska Rada Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 16. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Zapraszamy już w sobotę!
DSC_0091
Zobacz galerię (6 zdjęć)
DSC_0093
DSC_0096
DSC_0097
IMG_5059
IMG_E5078