null

Materiały i informacje 2014

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego tworzą organizacje pozarządowe zainteresowane lokalną współpracą ze stołecznym samorządem. Proponują i konsultują dokumenty oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego czy oferty prozdrowotnej dzielnicy. Współpraca środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one ważnym partnerem w dialogu społecznym

Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Jak dołączyć do DKDS Wola
Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Woli, które chciałyby przystąpić do DKDS Wola mogą najpierw zapoznać się z dotychczasową działalnością Komisji, deklaracją przystąpienia oraz programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi (patrz pliki do pobrania poniżej), a następnie skontaktować z przedstawicielem DKDS-u.

Kontakt: DKDS Wola -  dkds.wola@gmail.com

Przedstawicielka w DKDS Wola z ramienia Urzędu Dzielnicy Wola
Joanna Rutkowska -  joanna.rutkowska@wola.waw.pl  

Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
1. Marek Ślusarz – przewodniczący – Fundacja Jeden Muranów
2. Elżbieta Małkowska-Cieślak  – członek prezydium – Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Gniazdo
3. Edyta Naglarska – członek prezydium – Fundacja Sky is the limit
4. Maria Reif  – członek prezydium Fundacja ART.
5. Honorata Sobańska – członek prezydium Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6. Izabela Zabielska – członek prezydium Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
7. Adam Borowski-Dobrowolski – członek prezydium – Stowarzyszenie Wola Zmian
8. Dariusz Piątkowski – członek prezydium Zrzeszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Woli i Bemowa
9. Andrzej Obalski – członek prezydium Fundacja Mielnica

Do pobrania:
Deklaracja przystąpienia do DKDS Wola
Delegacja przedstawiciela w DKDS Wola
Ankieta dla Organizacji Pozarządowych
Broszura z programem współpracy z organizacjami pozarzadawymi_2014  
Sprawozdanie z działalności DKDS Wola w 2014 roku
Sprawozdanie z zebrania DKDS Wola 8 grudnia 2014
Sprawozdanie z zebrania DKDS Wola 4 września 2014 r.
Sprawozdanie z zebrania DKDS Wola 22 maja 2014 r.
Sprawozdanie z zebrania DKDS Wola 6 marca 2014
Sprawozdanie z zebrania DKDS Wola 30 stycznia 2014