null

Materiały i informacje 2009

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Wola

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Dzielnicy Wola do przybycia na posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Wola w dniu 20 sierpnia 2009 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90, na I piętrze w pokoju nr 110.

W związku z pojawiającymi się coraz częściej wątpliwościami związanymi z dokonywaniem prawidłowej oceny formalnej ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił wyjaśnienia i wytyczne dotyczące kwalifikacji błędów formalnych.
 
Kontakt w sprawie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola
tel.: 22 504 83 12

Sylwia Tomasini
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Referat ds. Promocji
tel.:22 504 83 29
e-mail: sylwia.tomasini@wola.waw.pl