null

Małgorzata Kuciewicz - Dzielnica netto, brutto, tara.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wola to urbanistyczny chaos i kontrasty. Pozostałości wielu historycznych warstw nie tworzą spójnej komozycji. Przyglądając się miejskiej substancji odnajdujemy ważny składnik: pustkę. Odkrywając jej znaczenie, określając jej granice, pozwalamy wyobraźni rekonstruować brakujące elementy, konstruować nową strukturę.

Pustka jest naturą Woli.


Małgorzata Kuciewicz studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i w Tampere. Ma za sobą kurs w amsterdamskim Berlage Institute oraz praktykę w holenderskiej pracowni H-J Henket architecten bna. Wraz z Krzysztofem Banaszewskim i Jakubem Szczęsnym współtworzy grupę projektową CENTRALA. Pracują wspólnie nad konkursami i realizacjami architektonicznymi, dotyczącymi przede wszystkim obiektów i przestrzeni publicznych. www.centrala.net.plFriday 27.11.2009 6PM
Małgorzata Kuciewicz - A borough netto, brutto, tara.
place: Klubokawiarnia Chłodna 25

Wola presents urban chaos and contrasts. Remains of many historical layers do not create a coherent composition. Observing the city substance we find an important ingredient: emptiness. Discovering its meaning, drawing its boarders we let our imagination reconstruct the missing elements, construct a new structure. Emptiness is Wola’s nature.


Małgorzata Kuciewicz – studied architecture in Warsaw, Montpellier and in Tampere. Finished a course in the Berlage Institute in Amsterdam and an internship in H-J Henket architecten bna studio in the Netherlands. Together with Krzysztof Banaszewski and Jakub Szczęsny, they form a project group CENTRALA. They jointly enter architecture contests and realizations that mainly concern public structure and space. www.centrala.net.pl