null

Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt realizowany w okresie wrzesień- grudzień 2016 r. skierowany jest do grupy 100 uczniów klas II z czterech wolskich liceów ogólnokształcących:

1)    III LO im. gen. Sowińskiego,

2)    XII LO im. H. Sienkiewicza,

3)    XXIV LO im. C. K. Norwida,

4)    XLV LO im. R. Traugutta.

Z każdej z szkół została zgłoszona przez dyrekcję grupa 25 uczniów.

W ramach projektu zrealizowane będą 3 zadania:

Zadanie 1. Kurs pierwszej pomocy dla uczniów

Realizowane będą m. in. takie zagadnienia jak:

  • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia;
  • Łańcuch przeżycia;
  • Resuscytacja;
  • Pierwsza pomoc w stanach nagłych, urazach oraz poparzeniach;
  • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Kurs odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi wytycznymi, spełniać będzie warunki uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności w formach pozaszkolnych oraz na wysokiej jakości sprzęcie szkoleniowym.

Zrealizowany zostanie 8-godzinny kurs teoretyczny i praktyczny dla uczniów.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie 2. Debaty oksfordzkie

W październikuw Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 (dawniej Dom Kultury „Żeromskiego”) odbędą się półfinałowe pojedynki debat oksfordzkich w ramach ww. projektu.

O podziale na pary, tematach oraz zajęciu strony – obrońcy tezy lub stanowisko opozycji zdecydowało losowanie.

Debaty toczą się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji. Każdy z reprezentantów ma pięć minut, by zaprezentować swoje argumenty. Nad całością czuwa Marszałek oraz Sekretarz, którzy pilnują porządku i czasu dyskusji.

Pierwsza para półfinałowa:

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego – XII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

Temat: „Zniesienie gimnazjów to potrzebna reforma w Polsce

Tezy broni XII LO, III LO w opozycji.

Druga para półfinałowa:

XXIVLiceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida – XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta

Temat: „Brexit początkiem końca Unii Europejskiej

Tezy broni XLV LO, XXIV LO w opozycji.

W finale, który odbędzie się w grudniu, zmierzą się zwycięskie półfinałowe zespoły, spośród których wyłoniona zostanie najlepsza drużyna. Laureaci otrzymają tytuł Licealnego Mistrza Debat Oksfordzkich, a nagrodą będzie szkolenie w zakresie autoprezentacji.

Zadanie 3. Eurolekcja z doradcą zawodowym

Od dwóch lat Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ze statusem Lokalnego Punktu Informacyjnego Programu Eurodesk w Polsce realizuje zadania przypisane w porozumieniu o współpracy. W związku z posiadaną wiedzą i doświadczeniem konsultanta LPI Eurodesk zostaną przeprowadzone warsztaty we współpracy z doradcą zawodowym. Uczniowie połączeni w 50- osobowe grupy zostaną zaproszeni na warsztaty w trakcie których konsultant przedstawi możliwości studiowania w państwach UE, ale także USA czy Rosji, natomiast doradca zawodowy przybliży zawody przyszłości, dokona analizy rynku pracy i spróbuje ukierunkować słuchaczy na podjęcie odpowiednich dalszych kroków związanych z karierą edukacyjną i zawodową.