null

Kurier Wolski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 Okładka informatora Kurier Wolski numer 193/494 na tle kwitnącego drzewa

W majowym Kurierze Wolskim nr 193/494 (pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):

Nabór do najlepszych klas matematycznych

Trwa nabór do klas matematycznych w Szkole Podstawowej nr 221. Uczniowie objęci autorskim programem nauczania osiągają imponujące wyniki i są laureatami wielu konkursów matematycznych.

Parkowanie na kolejnych podwórkach z identyfikatorem

Dwa obszary na Woli dołączą do dzielnicowego programu parkowania. To kolejne lokalizacje, o które zabiegali kierowcy mający problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego w swojej okolicy.

Skwer Gwary Warszawskiej coraz bliżej

Przebudowa Skweru Gwary Warszawskiej ma ruszyć na przełomie 2022 i 2023 roku. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi, a po ich odebraniu będzie można rozpisać przetarg. Budżet projektu wynosi 5 milionów złotych.

W wolskich szkołach uczy się ponad tysiąc ukraińskich dzieci

Dyrektorzy szkół znaleźli 1166 miejsc dla dzieci uchodźców, wnioski można składać w każdej szkole. Niestety w wielu trafiają już na listy rezerwowe. Potrzebne są rządowe rozwiązania – uważają władze dzielnicy.

Ponadto w numerze: kalendarium wydarzeń i kontakty do radnych

Poprzednie numery

(pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):


Kurier Wolski – bezpłatny miesięcznik informacyjny dzielnicy

Redaktorzy prowadzący: Joanna Rutkowska, Mateusz Witczyński.
Redakcja: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 56 16,  e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl
Skład, łamanie, korekta: Pracownia C&C Sp. z o.o.
Druk: Instytut Analiz Gospodarczych Sp. Z o.o.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.