null

Kurier Wolski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 Okładka informatora Kurier Wolski numer 194/495 na tle kwitnącego drzewa

Kurier Wolski 194/495 (pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):

Początek roku szkolnego w nowych placówkach

Wraz z początkiem roku szkolnego działalność rozpoczynają placówki oświatowe, które zostały oddane do użytku w tym roku. Chodzi o wybudowaną od zera szkołę podstawową na Odolanach, a także o całkowicie nowe skrzydło przedszkola Przy Zielonym Wzgórzu.

Karaimi mają na Woli swój pierwszy skwer w Polsce

Skwer Karaimski - taką nazwę przyjął teren zielony na Ulrychowie. Rada Warszawy jednogłośnie poparła stanowisko radnych Woli i głosy organizacji karaimskich. To pierwsze miejsce, które honoruje Karaimów - najmniej liczną mniejszość w kraju.

Do końca roku wydamy prawie 3 mln. zł. na zieleń

Na Woli pojawi się wiele nowych drzew oraz innej miejskiej zieleni. Dzielnica rozpoczyna realizację kilku projektów z budżetu obywatelskiego, które mają zakończyć się do końca roku.

Urząd Stanu Cywilnego na Woli będzie miał nową siedzibę

Odbioru aktu urodzenia dziecka, zgonu czy zaślubin będzie można dokonać w budynku przy ul. Młynarskiej 16. Kończy się tworzenie projektu przystosowania dawnej siedziby banku na potrzeby USC.

Zapisy na zajęcia w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Oferta nieodpłatnych aktywności w edycji jesienno-zimowej została wzbogacona o taniec antystresowy, stretching i wzmocnienie czy zumbę fitness

Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszły tysiące mieszkańców Warszawy i okolic wypędzonych w trakcie i po zakończeniu powstania warszawskiego. Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc odbędą się 24 września 2022 roku pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”

VI Piknik Podwórkowy - Muranów Leży Nam na Sercu

Przywitaj jesień z mieszkankami i mieszkańcami Muranowa! 17 września 2022 po raz 6. spotkamy się przy ulicy Miłej 22.

Poprzednie numery

(pobierz plik, aby przeczytać gazetę dostępną cyfrowo):

Kurier Wolski – bezpłatny miesięcznik informacyjny dzielnicy

Redaktorzy prowadzący: Joanna Rutkowska, Mateusz Witczyński.
Redakcja: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 56 16,  e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl
Skład, łamanie, korekta i druk: Instytut Analiz Gospodarczych Sp. Z o.o.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Sprawdź lokalizację na mapie