null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Obsługi Podatnika

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

Konta bankowe:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych


Urząd Dzielnicy Wola

Konta bankowe:

 • Opłaty komunikacyjne
  32 1030 1508 0000 0005 5003 6053
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych
  57 1030 1508 0000 0005 5003 6088
 • Konto depozytowe
  23 1030 1508 0000 0005 5003 6118
 • Fundusz socjalny
  35 1030 1508 0000 0005 5003 6096
 • Fundusz Ochrony Środowiska
  76 1030 1508 0000 0005 5003 6134
 • Rachunek dochodów dzielnicy
  51 1030 1508 0000 0005 5003 6002
  w szczególności wpłaty z tytułu dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.