null

Konsultacje zadań konkursowych: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy do konsultacji zadań konkursowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy planowanych do realizacji w 2021 roku :
1.     Prowadzenie Klubu Młodzieżowego,
2.     Przeprowadzenie programu edukacyjnego  dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
3.    Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
4.     Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych.
Uwagi prosimy przesłać do 5 listopada 2020 roku na adres profilaktyka.wola@um.warszawa.pl W załączeniu treść projektów ogłoszeń konkursowych.

Załączniki: