null

Konsultacje zadań konkursowych: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy do konsultacji zadań konkursowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
  1. Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 5 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
  2. Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
  3. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2020 -2021
  4. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół w 2020 roku
  5. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w 2020 roku
Uwagi prosimy przesłać do 5 listopada br. (wtorek) do godziny 15.00 na adres profilaktyka.wola@um.warszawa.pl W załączeniu treść projektów ogłoszeń konkursowych.