null

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania rejonu Szpitala Wolskiego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania rejonu Szpitala Wolskiego potrwają od 27 stycznia do 28 lutego 2020. W tym czasie przyjmowane będą wnioski do planu miejscowego. Jak złożyć wniosek krok po kroku?
  1. Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go. Pamiętaj, że do planów miejscowych, których opracowanie dopiero się rozpoczęło, składa się wnioski, natomiast na dalszym etapie, do projektów planów wykładanych do publicznego wglądu - uwagi do projektu planu. Informacje o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania.
  2. W ogłoszeniu sprawdź, w jakim terminie można składać wnioski. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
  3. Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.
Więcej szczegółów na: https://warszawa19115.pl/-/skladanie-wnioskow-do-opracowywanych-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego   TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!