null

Konsultacje społeczne: studium kolei dużych prędkości Warszawa - CPK - Łódź

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Biały napis na granatowym tle: Centralny Port Komunikacyjny, konsultacje społeczne, I tura, wrzesień-paaździernik 2021

Centralny Port Komunikacyjny i konsorcjum firm realizujących Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla linii dużych prędkości pomiędzy Warszawą i Łodzią (przez CPK) rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące wariantów linii dużych prędkości.

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum realizuje studium techniczno-ekonomiczno - środowiskowe dla projektu pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK".

W ramach opracowania ww. dokumentu Wykonawca analizuje uwarunkowania występujące w ciągu trasowanych wariantów linii kolejowej.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych, Wykonawca zwraca się do mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od zainteresowanych odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat przedmiotowego Projektu.

Na Woli ankiety dostępne są w Wydziałe Obsługi Mieszkańców, w Urzędzie Dzielnicy Wola.  Wypełnione druki można składać do dnia 15.10.2021 r.


Na stronie CPK umieszczony został link do materiałów, które będą poddawane ocenie opinii społecznej.