null

Konkurs ofert: zajęcia rekreacyjno – sportowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 i zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: "Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Woli."

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem do dnia 30.12.2021 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje i znajdują się w załącznikach.

Załączniki: