null

Konkurs ofert: szkolenie i współzawodnictwo sportowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej".

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem do 30 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje i znajdują się w załącznikach.

Załączniki: