null

Konkurs ekologiczny dla wolskich przedszkoli "Eko-przedszkolaki" (pilotaż)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie
9.966,94 zł.

Organizator zadania
Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Okres realizacji zadania
15 września 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
Cel zadania
Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw
ekologicznych, poprzez:

  1. propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu m.in.: edukacji muzycznej,plastycznej, technicznej i językowej,
  2. wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody,
  3. propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego.

Charakterystyka zadania
W konkursie wezmą udział cztery przedszkola zlokalizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy, tj.:

  • Przedszkole Nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”, ul. Wolska 79, 01-229 Warszawa,
  • Przedszkole Nr 116, ul. Okopowa 31, 01-059 Warszawa,
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310, ul. Jana Brożka 17, 01-451 Warszawa,
  • Przedszkole Nr 350 „Jaśminowy Gaj”, ul. Wieluńska 12, 01-240 Warszawa.
  • oraz do dzieci 4-letnich i 5-letnich z ww. przedszkoli i do ich rodziców.

Zadanie przeprowadzone zostanie zgodnie z Regulaminem konkursu ekologicznego dla wolskich
przedszkoli „Eko-przedszkolaki”.
Konkurs obejmował będzie 5 następujących kategorii tematycznych (4 kategorie indywidualne – pkt
1-4 i jedną kategorię grupową – pkt 5) w tym 2 wiekowe (4 latki i 5 latki – pkt 4):
I. Kategoria plastyczna „Eko-planeta” (dzieci 5 letnie) - prace plastyczne będą wykonane przez dzieci
dowolną techniką w formacie A3;
II. Kategoria plastyczno-przestrzenna „Eko-stworki” (dzieci 5 letnie) - prace przestrzenne wykonane
przez dziecko i rodzica z materiałów wtórnych;
III. Kategoria recytatorska „Eko-wierszyk” (dzieci 5 letnie) - dzieci prezentują wiersz o tematyce
ekologicznej;
IV. Kategoria wokalna „Eko-piosenka” (dzieci 4 i 5 letnie) - dzieci prezentują piosenkę o tematyce
ekologicznej;
V. Kategoria przedszkola „Eko-przedstawienie” (15 osobowe grupy dzieci 5 letnich) – grupy dzieci
z danego przedszkola prezentują przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej.

Uczestnictwo 5 latków i 4 latków w poszczególnych kategoriach podyktowane jest skalą trudności zadań
oraz możliwości rozwojowych dzieci właściwych dla ich wieku. Dlatego też, dzieci będą przygotowywały
prace i utwory (kategorie I, III, IV i V) pod okiem nauczycieli. W ramach kategorii II rodzice będą
zaangażowani w przygotowanie prac z dziećmi.

W ramach Konkursu przewiduje się następujące nagrody rzeczowe:
1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla dzieci za zajęcie I, II i III miejsca w kategoriach konkursowych I-IV
i wiekowych (4 i 5 latki);
2) nagrody rzeczowe i dyplomy dla przedszkoli za zajęcie I i II miejsca w V kategorii konkursowej;
3) dla wszystkich dzieci uczestniczących w Konkursie - drobne nagrody pocieszenia.
Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są do dnia 10 października 2015 r.
Ocena prac i występów przeprowadzona zostanie ostatecznie do dnia 30 listopada 2015 r.