null

Koncert pasyjny: "Requiem" W.A. Mozarta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  31 marca o godzinie 16:00 w Parafii św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 odbędzie się koncert pasyjny: „Requiem” W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru i Orkiestry Polskiej Opery Królewskiej. Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta należy do najsłynniejszych utworów z gatunku mszy żałobnej. Jest to ostatnie, nieukończone dzieło wiedeńskiego mistrza. Trudu dopisania ostatnich części oraz uzupełnienia szkiców podjął się uczeń Franz Xaver Süssmayr. Muzyka zachwyca dojrzałością i dramaturgią brzmienia. Missa pro defunctis jest przeznaczona do wykonania podczas uroczystości żałobnych oraz w Dzień Zaduszny. Dziś trudno jest precyzyjnie określić zakres pracy włożonej w kompozycje przez samego Mozarta. Pewnym jest jednak, że całkowicie ukończony i zinstrumentowany został przez niego wstępny fragment mszy – Introitus. Otwierające mszę chóralne wezwanie „wieczny odpoczynek racz im dać Panie” zapowiada główny temat całej modlitwy. Poza początkowym fragmentem, Mozart zdążył także rozpisać na solistów, chór i continuo Kyrie z podwójną fugą, sekwencję Dies irae (przy czym wieńcząca tę część Lacrimosa pozostała jedynie w szkicach) oraz Domine Jesu i Hostias. Do tych części sporządził też pewne notatki instrumentacyjne. Resztę pracy wykonał wspomniany już Franz Xaver Süssmayr. Dokończył on zatem fragment Lacrimosa oraz dokomponował pozostałe części mszy żałobnej: Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. W celu zachowania jednorodności utworu, powtórzył muzyczną treść z Introitus i Kyrie (ze zmienionymi słowami) w części Lux aeterna, zamykającej całość cyklu. Solistów, Zespół Wokalny i Orkiestrę Polskiej Opery Królewskiej poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego Dawid Runtz. WYKONAWCY: MARTA BOBERSKA  SOPRAN ANETA ŁUKASZEWICZ  MEZZOSOPRAN SYLWESTER SMULCZYŃSKI  TENOR ANDRZEJ KLIMCZAK  BAS ZESPÓŁ WOKALNY I ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ LILIANNA KRYCH PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU WOKALNEGO DAWID RUNTZ DYRYGENT WSTĘP WOLNY!