null

Komunikat o jakości powietrza 18 stycznia – alert pomarańczowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stan-jakosci-powietrza-smog-1-scaled.jpg
Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze woj. mazowieckiego, ogłosił w dniu 18 stycznia 2021r. ostrzeżenie poziomu 2 o złej jakości powietrza dla województwa mazowieckiego.
 
Zalecenia:
  • unikanie przebywania na dworze,
  • unikanie wietrzenia pomieszczeń,
  • zrezygnowanie z aktywności fizycznej na dworze.
Zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych. Apelujemy o:
  • pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe,
  • zaprzestanie palenia w kominkach,
  • informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów,
  • ograniczenie korzystania z transportu.
Czas obowiązywania do dnia 18 stycznia 2021 r. godz. 24:00 W związku z ogłoszeniem ostrzeżenia poziomu 2 należy monitorować jakość powietrza na stronach: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i podejmować działania określone w z zapisach Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/2020, w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe dla substancji w powietrzu.

Załączniki: