null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Komunikat

Od 1 lipca 2021 roku Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola wraca do pracy stacjonarnej. Zapraszamy do stawiennictwa osobistego w wyznaczonym na wezwaniach/zaproszeniach terminach. Wezwania będą kierowane listownie lub umawiane telefonicznie przez członków Komisji. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego z członkami Komsiji w trakcie dyżurów.

 

Dyżury w czerwcu 2022 r.

 • 02.06 - 15:30-17:00

 • 06.06 - 14:30-16:00

 • 07.06 - 15:30-17:00

 • 08.06 - 15:30-17:00

 • 09.06 - 15:30-17:00

 • 13.06 - 14:30-16:00

 • 14.06 – 15:00-16:30

 • 15.06 - 15:30-17:00

 • 20.06 - 14:30-16:00

 • 27.06 - 14:30-16:00

 

Osoby chcące złożyć wniosek/zawiadomienie prosimy o przesłanie wniosku:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola
  ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
 • pocztą elektroniczną: krpa.wola@um.warszawa.pl
  Druk zgłoszenia i instrukcja dotycząca jego wypełnienia znajduje się do pobrania na dole strony w części „pliki”.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza:
ul. Żelazna 99, III piętro, pokój 303

Dyżury Komisji:
tel.: (+48) 22  443 57 56 (czynny w godzinach pracy zespołu)
e-mail: krpa.wola@um.warszawa.pl

Do zadań Komisji należy m.in. wszczynanie postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu:
 • powoduje rozkład życia rodzinnego
 • demoralizuje małoletnich
 • uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
Zobowiązania do leczenia odwykowego – pytania i odpowiedzi

Jaki jest cel sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia?
Celem jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia, której rezultatem powinna być: abstynencja, uświadomienie sobie problemu z nadużywaniem alkoholu, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby.

Jakie są podstawy prawne zobowiązania do leczenia odwykowego?
Są to artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Jakie są powody, dla których sąd może orzec zobowiązanie do leczenia?
Procedurę wszczyna się wobec osoby, która poprzez nadużywanie alkoholu :
 • Powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • Demoralizuje małoletnich,
 • Uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
 • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego?
 • członkowie rodziny osoby uzależnionej lub jakakolwiek osoba fizyczna,
 • organizacja lub instytucja.
Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Warszawie za pośrednictwem zespołów dzielnicowych. Jest ich 18 i znajdują się w każdej dzielnicy. Wniosek składa się w tej dzielnicy, w której mieszka osoba nadużywająca alkoholu.

Kto podejmuje decyzję o skierowaniu osoby uzależnionej na leczenia?
Postanowienie podejmuje Sąd Rejonowy w oparciu o opinię dwóch biegłych. Nie ma ono charakteru wyroku sądowego, a jedynie zobowiązania do podjęcia leczenia.

Jak długo ważne jest postanowienie o zobowiązaniu do leczenia?
Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu zgodnie z postanowieniem sądu.

Na czym polega „przymus” leczenia?
Nie ma on charakteru przymusu prawnego. Polega na przymusowym doprowadzeniu osoby uzależnionej:
 1. na badanie przez biegłego
 2. na rozprawę w sądzie
 3. do zakładu leczniczego
Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli.

Załączniki: