null

Kolejna Wolska Zbiórka Krwi – mobilnie 1 lipca!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy na kolejną Wolską Zbiórkę Krwi, która odbędzie się 1 lipca. Mobilny ambulans będzie czekał na wszystkich chętnych krwiodawców na placu przylegającym do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, przy Al. „Solidarności” 90, w godz. 9:00 – 13:00. Dajemy szansę tym, którzy poprzednio z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w zbiórce. Mamy nadzieję, że tym razem się uda, trzymamy kciuki! A okazja jest tym lepsza, ponieważ 14 czerwca br. obchodzony był Światowy Dzień Krwiodawców! Wasze Święto! Korzystając z okazji składamy Krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia.  Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, poświęcenie, za bezinteresowne dzielenie się cząstką siebie. Jesteśmy Wam wdzięczni za bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować. Za to, że dajecie nadzieję – dar życia. Wasze oddanie zasługuje na szacunek i uznanie. Jesteście najwspanialszym przedsiębiorstwem wytwórczym, które działa bez względu na panującą sytuację!  Dziękujemy! Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Nie rezygnujcie z oddania krwi, podzielcie się zdrowiem. Dopóki w żyłach płynie krew, można żyć do WOLI! ZAPRASZAMY! Warunki, które musi spełniać dawca krwi, dostępne na stronie: www.rckik-warszawa.com.pl. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższe standardy bezpieczeństwa związane z całokształtem poboru krwi. Najwyższe normy stosowane są zarówno wobec personelu pobierającego krew jak również honorowych krwiodawców. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. W każdym miejscu poboru krwi zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa tj. zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury, każdorazowa dezynfekcja stanowiska oddawania krwi oraz zachowanie wymaganej odległości 2 m. Organizatorem zbiórek jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zespół Szkół im. M. Kasprzaka oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.