null

Jubileusz 75-lecia „Kasprzaka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20 października br. odbyła się wielka gala z okazji Jubileuszu 75 – lecia Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka.
To pięknie wydarzenie na długo pozostanie w sercach i pamięci.

Pośród znamienitych gości w uroczystości brali udział m.in. Pani Katarzyna Pienkowska – zastępczyni Dyrektorki Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, Pan Andrzej Jabłoński - starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej: Pani Monika Szyłkowska – prorektor ds. studenckich oraz Pan Wiesław Szczygielski – koordynator współpracy WAT ze szkołami, przedstawiciele Rady Rodziców przy ZS nr 36, dyrektorzy zaprzyjaźnionych wolskich szkół, emerytowani i byli nauczyciele, pracownicy, absolwenci, rodzice, uczniowie i przyjaciele „Kasprzaka”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą wspólne z proboszczem parafii - księdzem Arkadiuszem Wójtowiczem odprawiali absolwenci Kasprzaka – ksiądz Sylwester Jeż oraz ksiądz Marek Tacikowski.

Uroczystość w szkole rozpoczął Pan Dyrektor Krzysztof Ślusarczyk, który w swoim przemówieniu przypomniał losy szkoły, która na przestrzeni 75 lat - mimo różnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Część oficjalną dopełniły przemówienia zaproszonych gości.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Burmistrz, która wręczyła Panu Krzysztofowi Ślusarczykowi medal „PRO MASOVIA” przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adam Struzika. Następne przemówienia wygłosili kolejni goście. Pod adresem placówki popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Na ręce Pana Dyrektora składane były podziękowania, kwiaty i prezenty. Nie zabrakło gratulacji, życzeń i wspomnień absolwentów oraz słów uznania dla wszystkich zaangażowanych w jej funkcjonowanie i w proces kształcenia młodzieży.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna, przybliżająca historię szkoły. Uczniowie szkoły przygotowali również część artystyczną – występy muzyczne i teatralne, natomiast zaprzyjaźniony zespół taneczny FOX ze Starachowic zaprezentował ciekawe i dynamiczne układy taneczne.

Widzowie docenili talent i zaangażowanie młodzieży, nagradzając występujących gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wspólne spotkanie sprzyjało podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły i było okazją do wspomnień po latach. Po części oficjalnej goście mogli zwiedzać budynek szkoły i odbyć nastrojową podróż w czasie. Na szkolnych korytarzach przygotowano specjalnie na tę okazję wyjątkowe wystawy, po których oprowadzali uczniowie.

Jubileusz szkoły to święto wszystkich ludzi, którzy ją tworzyli i wpływali na jej atmosferę. To święto uczniów - zarówno tych obecnych, jak i absolwentów. To w końcu okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej teraz, że szkoła to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka.

Zobacz galerię (8 zdjęć)