null

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych? – Weź udział w konsultacjach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W trosce o bezpieczeństwo uczestników spotkanie zostaje odwołane!

Jak skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie? Trwają konsultacje społeczne na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 12 marca (czwartek) godzina 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego. Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie. Diagnoza zawiera:
  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach,
  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.
  Z projektem diagnozy można się zapoznać na stronie http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_warszawie. Uwagi i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych można przekazywać na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl do 24 marca. Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię. W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. Wiele kwestii społecznych dotyczących mieszkańców Warszawy zostało ujętych w Strategii rozwoju Warszawa 2030. Odwołując się do tego ogólniejszego dokumentu, nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe, innowacyjne a zarazem „szyte na miarę”.[1] Informacje o miejscu spotkania 12 marca (czwartek) godz. 17.00-20.00, Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego Informacja o budynku: Miejsce parkingowe: wjazd na parking jest od ulicy Staffa, są tam dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście dla osób poruszających się na wózku: Wejście B od ulicy Jarzębskiego jest dostępne z poziomu chodnika. Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dojazd: Najbliższe przystanki:  BIELANY-RATUSZ (około 30 - 100 metrów), linie: 110, 112, 116, 197, 303, 397, 103, 197, 397. STARE BIELANY – stacja metra (około 550 metrów) linią metra M1 Dostępność podczas spotkania:
  • Dostępność architektoniczna
  • Tłumaczenie na Polski Język Migowy
  • Pętla indukcyjna
  Więcej informacji:http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_warszawie