null

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jak skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie? Trwają konsultacje społeczne na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie. W 2020 roku kończy się obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. Nowa strategia w założeniu ma skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe i innowacyjne. Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie, która zawiera m.in. zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy, trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach i kierunki rozwiązywania problemów społecznych. Konsultacje trwają do maja 2020. I etap dotyczący diagnozy trwa do 24 marca 2020. Spotkanie na temat diagnozy do strategii odbędzie się 12 marca (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego. Uwagi do 24 marca 2020 r. można też przesłać na: koordynacja.ps@um.warszawa.pl Projekt diagnozy i więcej informacji można znaleźć TUTAJ