null

Informacje o zamiarze usunięcia drzew- jesień 2019.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informuje się, że w terminie do końca bieżącego roku, będzie realizowana wycinka drzew będących w złym stanie zdrowotnym, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszo-drogowych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Decyzje o wycince poszczególnych drzew poprzedzone zostały wielokrotnymi oględzinami oraz analizą ich stanu zachowania na przestrzeni ostatnich lat. Niestety prowadzone zabiegi pielęgnacyjne (cięcia techniczne, pielęgnacyjne w obrębie koron drzew) nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Podjęto decyzję o konieczności wycięcia drzew zagrażających, zamierających, porażonych jemiołą, grzybami, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także spowodować poważne uszkodzenie mienia. Usunięte drzewa zostaną zastąpione młodymi, pełnowartościowymi drzewami. Dobór gatunkowy sadzonych drzew przystosowany został do warunków miejskich i faktycznych warunków terenu w danym rejonie dzielnicy. Wydział Ochrony Środowiska w oparciu o decyzje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Wydziału Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, planuje usunięcie drzew z następujących ulic:
  1. Srebrna 101 szt. topoli kanadyjskiej - drzewo w złym stanie zdrowotnym. Korzenie szkieletowe z ubytkami wgłębnymi, murszejące. Korona utworzona z trzech przewodników u podstawy, której występuje ubytek, przechodzący w kominowy, wewnątrz którego występują owocniki grzyba pasożytniczego.
  2. Zawiszy - 3 szt. lip drobnolistnych, 1 szt. topoli kanadyjskiej, 1 szt.  klonu zwyczajnego - drzewa są w zaawansowanej fazie procesu zamierania (susz w obrębie koron, rozkład drewna zachodzący w obrębie pni i systemów korzeniowych).
  3. Czorsztyńska – 2 szt. klonu srebrzystego - drzewa są w zaawansowanej fazie procesu zamierania (susz w obrębie koron, rozkład drewna zachodzący w obrębie pni i systemów korzeniowych).
  4. Ożarowska – 1 szt. klonu srebrzystego - w koronie posusz obejmujący 80% gałęzi i konarów. U podstawy pnia rozległy ubytek wgłębny z rozkładem sięgającym wgłąb systemu korzeniowego, co grozi prawdopodobieństwem upadku bądź złamania.
  5. Pereca 2 – 2 szt. topoli chińskich - drzewa posiadają ubytki z wypróchnieniami. W koronach widoczny znaczny procent posuszu. Uzyskano zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie gniazda.
  6. Wolska - 3 szt. jesionów (pensylwańskie i wyniosły) - jedno z drzew jest zupełnie obumarłe, dwa pozostałe znajdują się w zaawansowanej fazie procesu zamierania. W koronach drzew widoczne zamieranie całych partii gałęzi i konarów. Drzewa są porażone grzybami, posiadają rozległe ubytki pni i nabiegów korzeniowych.
  7. Batalionu AK „Zośka” – 1 szt. lipy drobnolistnej - drzewo w całości jest obumarłe.
  8. Batalionu AK „Pięść” – 5 szt. topól kanadyjskich - w obrębie koron topole posiadają gruby i średni susz, rozkład drewna zachodzący w obrębie pni i systemów korzeniowych.
  9. Chłodna2 szt. topól kanadyjskich, 4 szt. klonów srebrzystych - drzewa są w zaawansowanej fazie procesu zamierania - posusz w obrębie koron, wypróchnienia wgłębne, rozkład drewna zachodzący w obrębie pni.