null

Informacja o toczącym się postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na budowę sieci cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną, w ul. J. Kazimierza w Warszawie - III etap

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-XVII-WAiB-AB-MBU-7353-69-1-10 Warszawa 11.01.2011r. Podaje się do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na budowę sieci cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną, w ul. J. Kazimierza w Warszawie - III etap Do wniosku została dołączona dokumentacja projektowa Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola Urzędu m. st. Warszawy – al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.