null

Inauguracja Wolskich Dni Seniora 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 1 października 2019 roku w Hali Sportowej OSiR „Koło” przy ul. Obozowej 60 odbyła się inauguracja Wolskich Dni Seniora 2019. Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy razem z Warszawskim Oddziałem PTSR zorganizowali uroczysty koncert pod nazwą „Kalejdoskop Barw Polski” w wykonaniu  Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, który był uhonorowaniem członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Folklor prezentowany na scenie staje się sztuką o największej wartości, sztuką o wielkim ładunku emocjonalnym. Jerzy Waldorff, wybitny krytyk muzyczny, nazwał „Mazowsze” perłą w koronie Rzeczypospolitej. To stwierdzenie  najpełniej oddaje rangę i wartość Zespołu, który od  ponad 70 lat porywa publiczność na całym świecie, pełniąc zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury. Tak też się stało na Woli - licznie zgromadzona publiczność, zachwycona oprawą artystyczną i muzyczną nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Podczas uroczystości Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego uhonorowało specjalną nagrodą - odznaczenie „Ambasador SM”, burmistrza Dzielnicy Wola Pana Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pana Mariusza Budziszewskiego za szczególne zasługi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Specjalną nagrodę „Serce Serc” za wieloletnie wspieranie PTSR w działaniach na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane  otrzymał Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Październikowe działania Dzielnicy Wola i partnerów w ramach Wolskich Dni Seniora są szczególne skierowane dla Seniorów jako wyraz szacunku i uznania. Obchody to również znakomita okazja do zapoznania się z całoroczną ofertą działań placówek publicznych i pozarządowych – która z roku na rok się rozszerza i staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, w tym Seniorów. Burmistrz i Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Zespół Mazowsze Zespół Mazowsze Widownia