Wola Dzielnica m.st. Warszawy

null

Sport bez ograniczeń czyli wyjątkowa impreza na Woli

Urząd Dzielnicy Wola organizuje wyjątkową imprezę sportowo-artystyczną przeznaczoną dla uczniów wolskich szkół specjalnych. Wydarzenie to odbędzie się dnia 12 grudnia 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 14:00, w hali sportowej „Koło” przy ulicy Obozowej 60 w Warszawie.

W ramach imprezy przewidziano szereg konkurencji sportowych, takich jak dyskogolf, rzuty do kosza, strzały z łuku do tarczy, oraz gra w cornhole. To doskonała okazja do rozwijania umiejętności sportowych oraz zdrowej rywalizacji wśród uczestników.
Hala sportowa „Koło” zostanie ozdobiona świąteczną dekoracją, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Wystrój ten ma na celu podkreślenie wyjątkowego charakteru imprezy i wprowadzenie uczestników w radosny, przedświąteczny nastrój.

Dodatkowo, wszystkie osoby biorące udział w imprezie otrzymają drobne upominki. Są one wyrazem uznania za zaangażowanie i ducha sportowej rywalizacji.

Jesteśmy przekonani, że impreza ta będzie niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich uczestników!

 

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  16

  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania – cel publiczny – budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi ul. S. Worcella 1

  Warszawa, 16 lutego 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.1.2024.AFR Obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zw. d. „Kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.). zawiadamiam, że na wniosek złożony 18 stycznia 2024 r., uzupełniony 8 lutego 2024 r. przez Miasto Stołeczne Warszawę Dzielnicę Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 21/20 i 40 w obrębie 6-14-03 (adres inwestycji: ul. S. Worcella 1). Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Osoba do kontaktu: Agnieszka Fryc główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 16 lutego 2024 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • LIS
  17

  Postanowienie w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego

  Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Prądzyńskiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres: wola.wab@um.warszwawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

 • SIE
  25

  Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Księcia Janusza 33

  Informuje się, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) w dniu 17 sierpnia 2023 r. został wywieszony na okres 21 dni (tj. do 7 września br. włącznie) i podany do publicznej wiadomości wykaz nr BM-WV-D2/1/2023, dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Księcia Janusza 33 w Warszawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54 w obrębie 6-06-06, uregulowanej w KW nr WA4M/00347063/8. Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych: Nieruchomości miejskie na sprzedaż lub wynajem Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

 • SIE
  22

  Udostępnienie spisów wyborców w wyborach do izb rolniczych

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25-31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00-16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych