null

III posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. osób z Zaburzeniami ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 10 lipca 2019r. obyło się III posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. osób z Zaburzeniami  ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Starzyński, Przewodniczący Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dziękując wszystkim uczestnikom za przesłanie materiałów koniecznych do stworzenia „Plany Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola” oraz zgłoszone uwagi do przedstawionej wersji roboczej dokumentu. Przewodniczący przestawił też Pana Damiana Norwińskiego który sprawuje obecnie funkcje animatora Dzielnicowego w Dzielnicy Wola. W dalszej części posiedzenia Pani Katarzyna Stankiewicz oraz Pana dr Tomasz Szafrański przedstawili  informacje o I etapie Ewaluacji realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”; Następnie Pan Damian Norwiński przedstawił prezentację dotyczącą wypracowanej wersji „Planem Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Po prezentacji miała miejsce dyskusja w trakcie której zgłaszano uwagi i propozycje zmian. Uzgodniono, że następne posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia br. w Urzędzie Dzielnicy Wola, podczas którego odbędzie się głosowanie nad przyjęciem dokumentu pt. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przez członków Wolskiego Zespołu.