null

I SPOTKANIE WOLSKIEGO ZESPOŁU DS. WSPIERANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbyło się pierwsze posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi powołanego na mocy Uchwały Nr 254/2019 Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi działającego w związku z realizacją projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Spotkanie prowadził Pan Mirosław Starzyński, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W posiedzeniu wzięło w nim udział 25 osób reprezentujących 16 podmiotów powołanych do Zespołu.

Założenia i cele projektu zostały przedstawione przez Panią Katarzynę Stankiewicz, koordynatora merytorycznego projektu oraz Pana Wojciecha Piętkę, animatora zatrudnionego w projekcie.

W trakcie spotkania przyjęto w formie uchwały:

- „Regulamin pracy Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”,

- wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu,

- powołano „Zespół Zadaniowy ds. opracowania planu strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy” i określono zakres jego działania.

Informacje o projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” znajdują się na stronie:

 

 

rsz_120190227_140404_1.jpg
Zobacz galerię (3 zdjęć)
rsz_20190227_141033_1.jpg
rsz_20190227_140416_1.jpg

Załączniki: