null

Handel obwoźny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola

ul. Żelazna 99 (wejście od ul. Żytniej), parter
01-017 Warszawa
tel: (022) 443-57-10
e-mail: wola.wdg@um.warszawa.pl

Referat Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego

Pokój nr 7
tel: (022) 443-57-06, (022) 443-57-07
Handel Obwoźny

Handel Obwoźny
  • współpraca z uprawnionymi instytucjami, organami oraz służbami porządkowymi w zakresie realizowanych zadań związanych z handlem obwoźnym;
  • przeprowadzanie konsultacji w zakresie lokalizacji stoisk handlowych z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy sprawującymi zarząd danym ternem lub z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy wykonującymi funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych;
  • przyjmowanie wniosków o zmiany w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego polegających na dopisaniu miejsca, zmianie powierzchni już istniejących czy też likwidacji;
  • przygotowywanie i wydawanie numerów identyfikacyjnych oraz identyfikatorów, w tym też prowadzenie ich rejestru wśród osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
  • informowanie przedsiębiorców w zakresie możliwości legalnego prowadzenia działalności handlowej na terenach m.st. Warszawy.

Wnioski do pobrania – tutaj

Handel obwoźny na terenie Woli – dokumenty do pobrania

Gastronomia mobilna na terenie Woli – dokumenty do pobrania

Targi gastronomiczne na terenie Woli – dokumenty do pobrania

RODO prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych