null

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów:
 • technologie przyjazne środowisku,
 • innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich,
 • technologie poprawiające jakość życia.
Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:
 • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki,
 • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego,
 • akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego.
Maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 euro, minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 000 euro. Wsparcie w ramach programu może wynieść do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to, co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Wysokość możliwego dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu (wg Mapy pomocy regionalnej):
 • mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymają +20% premii,
 • średnie przedsiębiorstwa otrzymają +10% premii.
Uzyskane wsparcie może zostać przeznaczone na:
 • usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji,
 • mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy,
 • inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym.
Ważnym elementem programu jest partnerstwo z podmiotami z Norwegii. Projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu. Jedną ze szczególnych form partnerstwa może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wnioski należy składać do 14 maja 2020 r. Szczegółowe informacje na temat programu Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet znajdują się pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet