null

Frezowania lokalnych ulic

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zakończyły się szybkie remont wolskich ulic. Nowa nawierzchnia pojawiła się na siedmiu ulicach, a Dzielnica na ten cel przeznaczyła 1,7 mln. zł. Zakończyły się prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni na siedmiu wolskich ulicach. – Zdajemy sobie sprawę, że dobry stan naszych ulic i komfort podróży mieszkańców wymaga nakładów, dlatego co roku staramy się sukcesywnie remontować dzielnicowe ulice. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 1,7 mln. zł – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Były to szybkie remonty polegające głównie na frezowaniu nawierzchni jezdni. Dzięki takiej metodzie utrudnienia dla mieszkańców były minimalne – dodaje. Nową nawierzchnię zyskała m.in. ul. Nowolipki, na odcinku od ul. Smoczej, do ul. Bellottiego. W ramach prac wykonawca wymienił nawierzchnię jezdni, wyregulował wysokość krawężników oraz pasy dla pieszych na progach zwalniających. -  Podobne prace toczyły się także na ul. Norwida, Pustola i Baltazara, które po zakończeniu znacznie ułatwiają poruszanie się w tym rejonie. Wykonano m. in. wymianę nawierzchni na tym istotnym skrzyżowaniu, dodatkowo pokrywając jezdnię warstwą zapobiegającą pękaniu – podkreśla Robert Rafałowski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Remontu doczekał się również fragment ul. Siennej na odcinku od ul. Żelaznej do Twardej, gdzie wymieniono nawierzchnię jezdni, oraz ul. Platynowa, gdzie oprócz frezowania i wymiany jezdni, dodatkowo w nawierzchnię wbudowano siatkę szklano-węglową. Ważnym zadaniem było także utwardzenie ul. Przasnyskiej, gdzie nowa nawierzchnia umożliwia teraz dojazd do nowo otwartej stacji PKP Powązkowska.