null

Finał konkursu zorganizowanego w ramach edukacyjnego programu ekologicznego dla uczniów klas IV – VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prace Komisji Programowej powołanej w celu dokonania oceny projektów grupowych i indywidualnych prac plastycznych w ramach Edukacyjnego programu ekologicznego dla uczniów klas IV – VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola przebiegały w dniach 24.05.10 r., 26.05.10 r., 27.05.10 r. oraz 31.05.10 r.

Komisja Programowa dokonała przeglądu prezentacji i przedstawień, zapoznała się z efektami prac plastycznych uczniów (ekologiczne mini-książki kucharskie, reportaże z miejsc na terenie Woli wymagających opieki i tych, z których uczniowie są dumni oraz ulotek, broszur i plakatów) oraz obejrzała ogródki przyszkolne zaprojektowane i wykonane przez uczniów.

Komisja wyłoniła do nagród trzy projekty grupowe, przyznając:

  1. miejsce klasie VI z SP Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. J. Brożka 15, W-wa w ramach tematu „Zielona ławeczka na Woli – miejsce życia i historii wielu pokoleń” - nauczyciel koordynujący projekt – Pani Małgorzata Kosterska;
  2. miejsce klasie IV z SP Nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30, W-wa w ramach tematu „Mamy Wolę jeść zdrowo” – nauczyciel koordynujący projekt – Pani Bogusława Stelmach;
  3. miejsce klasie IV z SP Nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37, W-wa w ramach tematu „Mamy Wolę jeść zdrowo” – nauczyciel koordynujący projekt – Joanna Mutor.

W kategorii indywidualnych prac plastycznych, Komisja Programowa przyznała:
  1. miejsce – Antkowi Dziedziejko, uczniowi klasy VI z SP Nr 225 im. Józefa Gardeckiego
  2. miejsce – Jolancie Kaszyńskiej, uczennicy klasy V z SP Nr 166 im. Żwirki i Wigury
  3. miejsce – Patrycji Poterańskiej, uczennicy klasy IV z SP Nr 222 im. Jana Brzechwy

Za indywidualne prace plastyczne, wyróżnienia otrzymały:

I wyróżnienie – Bartłomiej Wenerski, uczeń klasy VI z SP Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
I wyróżnienie – Jerzy Miroński, uczeń klasy IV z SP. Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
I wyróżnienie – Magdalena Płudowska i Aleksander Świątek, uczniowie klasy V z SP. Nr 148 im. Hugona Kołłątaja
II wyróżnienie – Olga Jakubik, uczennica klasy IV z SP Nr 132 im. Sandora Petofiego
II wyróżnienie – Beata Krzemińska, uczennica klasy IV z SP Nr 238 im. Christo Botewa
II wyróżnienie – Katarzyna Chyżyńska, uczennica klasy V z SP Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
III wyróżnienie – Patrycja Zatorska, uczennica klasy V z SP Nr 234 im. Juliana Tuwima
III miejsce – Kacper Kalisz, uczeń klasy V z SP Nr 26 im. Mirosława Biernackiego

Nagrodę uznania Burmistrza Dzielnicy Wola otrzymały:
  • SP Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, W-wa oraz
  • SP Nr 132 im. Sandora Petofiego, ul. Grabowska 1, W-wa.

Uroczystość podsumowująca Konkurs odbyła się w dniu 11 czerwca 2010 r. w Teatrze Na Woli przy ul. Kasprzaka 22 w Warszawie w godzinach 10.30 – 15.00.

W uroczystości udział wzięło: ponad 400 osób - uczniowie z 13 spośród 14 wolskich szkół podstawowych, nauczyciele koordynujący projekty grupowe (20 projektów grupowych), dyrekcja szkół oraz zaproszeni goście.

Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Proszowska – wolski animator kultury, pracownik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Przybyłych gości powitał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola – Pan Marek Sitarski oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola – Pan Dariusz Puścian.

Dla laureatów Konkursu i uczestników Programu oraz przybyłych gości, uczniowie LXXXVI Liceum w Warszawie im. Batalionu „Zośka” zaprezentowali wachlarz piosenek z musicalu „Halo Szpicbródka”.

Podczas 45 – minutowej przerwy uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć prace laureatów Konkursu oraz posilić się smacznym, ekologicznym jedzeniem.

Jeden z punktów uroczystości stanowił koncert Ryszarda Bazarnika Recy – klasyka, artysty odznaczającego się niekonwencjonalnym podejściem do wykorzystania przedmiotów uważanych powszechnie za bezużyteczne, a w rękach artysty doskonale sprawdzające się, jako instrumenty muzyczne.

Nagrody laureatom Konkursu i upominki uczestnikom Programu wręczyli Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola - Pan Marek Sitarski, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pani Katarzyna Młodawska oraz Przewodnicząca Komisji Programowej – Pani Grażyna Wierzbicka.

Na zakończenie uroczystości, laureaci Konkursu z SP Nr 132 i SP Nr 225 zaprezentowali krótkie programy artystyczne (przedstawienia i prezentacje), będące jednocześnie elementami projektu.