null

Dzielnicowe Centrum do spraw Integracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) działają w każdej dzielnicy Warszawy. W skład zespołów DCI wchodzą: dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic.

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wola

Przewodnicząca DCI
Alicja Melon
Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

Dyżur:
poniedziałek, godz. 11:30-13:00
Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
tel.: 22 631 57 73
e-mail: zppp1@edu.um.warszawa.pl

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania wchodzący w skład DCI
Jolanta Kulmatycka
tel.: 22 44 35 668
e-mail: jkulmatycka@um.warszawa.pl

Dobre praktyki: rewalidacja online

Placówki integracyjne
 

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”;
  • Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nowolipie 31a;
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127  im. Wandy Chotomskiej, ul. Nowolipki 21c;
  • Przedszkole Integracyjne nr 209  „Zaczarowane Ziarenko”, ul.  Deotymy 52;
  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310, ul. J. Brożka 17;
  • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44;
  • Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Ireny Sendlerowej, ul. Elekcyjna 21/23;
  • Szkoła Podstawowa nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego , ul. Deotymy 37;
  • Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71.