null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego to forum organizacji pozarządowych działających na Woli. Współpracujemy z wolskim samorządem w celu poprawy jakości działań, które Urząd oraz podległe mu instytucje, kierują do mieszkanek i mieszkańców Woli.

Do zadań DKDS należy m.in.:

 • współtworzenie i konsultowanie polityki dzielnicy w zakresie spraw społecznych, edukacji i kultury, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, infrastruktury;
 • opiniowanie ogłoszeń konkursów dotacyjnych;
 • udział w pracach komisji konkursowych i zespołów do spraw oceny wniosków małych dotacji;
 • występowanie do władz Warszawy i Dzielnicy oraz innych instytucji z wnioskami w zakresie swojej działalności.

Dołącz do DKDS Wola

Należysz do organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, klubu sportowego itp.), która jest związana z warszawską Wolą?

Chcesz uczestniczyć w kreowaniu życia społecznego na Woli? Chcesz poznać ludzi zaangażowanych w sprawy dzielnicy, wymieniać się doświadczeniem i dzięki temu pracować skuteczniej?

Zapraszamy na spotkania DKDS Wola w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17:00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99.

Potrzebujemy Twojej wiedzy, energii i umiejętności, aby lepiej działać na rzecz naszej dzielnicy. Przyjdź, działając wspólnie – możemy więcej!

Prezydium DKDS Wola

 • Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli) – przewodnicząca
 • Joanna Dembna   (Stowarzyszenie OD-DO)
 • Dariusz Piątkowski (Polski Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Wola)
 • Danuta Porzucek (Polski Związek Niewidomych Warszawa Wola-Bemowo)

Kontakt

dkds.wola@gmail.com

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wola wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Andrzej Białowąs e-mail: abialowas@um.warszawa.pl; tel. (22) 443 56 12

Organizacje pozarządowe uczestniczące w pracach DKDS Wola w latach 2018-2019

 1. Fundacja eFkropka
 2. Fundacja Galeria Przechodnia
 3. Fundacja Jeden Muranów
 4. Fundacja Mielnica
 5. Fundacja Metamorfozy
 6. Fundacja Stop Wykluczeniu
 7. Fundacja Tęczowy Dom
 8. Ma Fundacja
 9. Obywatelska Rada Koła
 10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa Wola
 11. Polski Związek Niewidomych Warszawa Wola-Bemowo
 12. Spółdzielnia Socjalna Wola
 13. Stowarzyszenie Amazonek ŻONKIL Warszawa
 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 15. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA
 16. Stowarzyszenie OD-DO
 17. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Ośrodek Wsparcia osób Niepełnosprawnych Partnerzy
 18. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA
 19. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa
 20. Stowarzyszenie Wola Mieszkańców
 21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Dzielnicowego Warszawa Wola
 22. Towarzystwo Przyjaciół Woli
 23. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
 24. Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa
 25. Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych AW

Branżowe i dzielnicowe komisje dialogu społecznego

Materiały i informacje 2011
Materiały i informacje 2012
Materiały i informacje 2013
Materiały i informacje 2014
Materiały i informacje 2009

Załączniki: