null

Dzielnica Wola apeluje do PINB o nadzór nad rozbiórką budynku oficyny przy ul. Łuckiej 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki budynku oficyny przy ul. Łuckiej 8 ze względu na zły stan techniczny obiektu. Budynek frontowy przy ul. Łuckiej 8, który jest wpisany do rejestru zabytków ma zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami. Dzielnica Wola zwraca się z apelem do nadzoru budowlanego o szczególny nadzór na tą rozbiórką, tak aby zabytkowa kamienica Abrama Włodawera nie została naruszona.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał spółce J.M. Inwest Sp. z o.o. rozbiórkę budynku oficyny znajdującego się przy ul. Łuckiej 8. Powodem był zły stan techniczny obiektu i zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przygotowanej w 2018 r. ekspertyzie dotyczącej stanu technicznego budynku oficyny przy ul. Łuckiej 8 czytamy: „W obecnym stanie budynek nie nadaje się do remontu i kwalifikuje się do rozbiórki”. PINB zwrócił się o opinię dotyczącą rozbiórki do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wskazał na konieczność zachowania oficyny przy ul. Łuckiej 8. Nadzór budowlany w uzasadnieniu do nakazu rozbiórki pisze: „W ocenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy stawiając na szali ochronę wartości zabytkowej i bezpieczeństwo ludzi, nadrzędną wartością z punktu widzenia organu nadzoru budowlanego stopnia powiatowego w analizowanym stanie faktycznym jest zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia.”.

Jednocześnie nadzór budowlany nakazał zabezpieczyć przed uszkodzeniami budynek frontowy przy ul. Łuckiej 8. To kamienica Abrama Włodawera, która powstała ok. 1878 r. i jest wpisana do rejestru zabytków. – To najstarsza kamienica czynszowa w Warszawie, która w całości przetrwała wojnę. W związku z tym zwracam się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z apelem o objęcie szczególnym nadzorem rozbiórki budynku oficyny przy ul. Łuckiej 8 i egzekwowanie zapisów wydanej decyzji. Prowadzone obecnie prace nie mogą doprowadzić do jakiegokolwiek uszkodzenia zabytkowego budynku frontowego - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.