null

Dyżury członków zarządu Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Członkowie Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prowadzą dyżury, w tym w sprawach skarg, wniosków i petycji w terminach:

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski

  • środa w godz. 12.00–14.00, pokój 109, piętro I, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem: tel. 22 443 56 06.
  • Uwaga: spotkania w okresie letnim odbywają się w różnych częściach Woli, w ramach cyklicznego wydarzenia „Spotkania z burmistrzem”. Informacje o miejscach wydarzeń podawane są na stronie internetowej Dzielnicy Wola.

Zastępca Burmistrza Grażyna Orzechowska-Mikulska

  • poniedziałek w godz. 12.00–15.00, pokój 107, piętro I, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem: tel. 443 56 07.

Zastępca Burmistrza Wojciech Lesiuk

  • poniedziałek w godz. 13.00–15.00, pokój 130, piętro I, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem: tel. 443 56 10.

Zastępca Burmistrza Adam Hać

  • poniedziałek w godz. 12.0015.00, pokój 112, piętro I, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem: tel. 443 56 09.

Zastępca Burmistrza Robert Rafałowski

  • poniedziałek w godz. 12.0015.00, pokój 114, piętro I, po uprzednim uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym z sekretariatem: tel. 443 56 08.

Spotkanie z członkiem Zarządu należy umówić osobiście lub telefonicznie. Skargę, wniosek, petycję można złożyć na piśmie w kancelarii Urzędu Dzielnicy Wola (stanowisko numer 6, sala obsługi mieszkańców) lub ustnie do protokołu w wydziale właściwym z uwagi na jej treść lub w Wydziale Organizacyjnym pok. 103, I piętro.