null

Druga kadencja Wolskiej Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Członkinie i członkowie Wolskiej Rady Seniorów pozują do zdjęcia w sali sesji przy al. Solidarności 90
Zakończenie drugiej kadencji Wolskiej Rady Seniorów

W dniu 23 września 2021 r. Wolska Rada Seniorów wybrała nowe Prezydium Rady. W związku ze śmiercią Pana Zbigniewa Ogonowskiego Przewodniczącego Wolskiej Rady Seniorów zaistniała konieczność wyboru nowego Przewodniczącego. Na osiemnastej sesji Wolskiej Rady Seniorów jednogłośnie wybrano Elżbietę Kowalską na Przewodniczacą. Zastępcami  zostali  Lidia Kania i Jacek Czech, Sekretarzem Teresa Wójtowicz, Przedstawicielem do Warszawskiej Rady Seniorów Lidia Kania, Zastępca Adam Zieliński.

Aktualny skład osobowy II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2018 – 2022):

Bralska Danuta, Cąpała Zbigniew, Czech Jacek, Draganiak Ryszard, Kania Lidia, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Małkowska–Cieślak Elżbieta, Niczke Zofia, Romanowski Witold, Siemianowska–Reutt Krystyna, Siennicki Andrzej, Szeląg Alicja, Wójtowicz Teresa, Zieliński Adam, Piątkowski Dariusz.

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodnicząca: Elżbieta Kowalska

Zastępcy Przewodniczącego: Lidia Kania, Jacek Czech

Sekretarz: Teresa Wójtowicz

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:

Przedstawiciel: Lidia Kania

Zastępca Przedstawiciela: Adam Zieliński

Kontakt:

e-mail: wolaseniora15@gmail.com

Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Telefony w godzinach dyżurów:
22 838 34 96
22 636 70 42
Facebook: Wolska Rada Seniorów

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  na sesji w dniu 13 kwietnia  2021 roku podjęłą uchwały o przedłużeniu  o rok, obecnej kadencji Wolskiej Rady Seniorów  tj. do 6.07.2022 roku.

Celem działania Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Skład osobowy II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2018 – 2021):

Bralska Danuta, Bruśk Iwona, Cąpała Zbigniew, Czech Jacek, Draganiak Ryszard, Kania Lidia, Kowalska Elżbieta, Król Hanna, Małkowska – Cieślak Elżbieta, Niczke Zofia, Ogonowski Zbigniew,Romanowski Witold, Siemianowska – Reutt Krystyna, Siennicki Andrzej, Szeląg Alicja, Wójtowicz Teresa, Zieliński Adam, Piątkowski Dariusz

Prezydium Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodniczący – Zbigniew Ogonowski

Zastępcy Przewodniczącego – Iwona Bruśk, Jacek Czech

Sekretarz: Elżbieta Kowalska

Przedstawiciele do Warszawskiej Rady Seniorów:

Przedstawiciel – Zbigniew Ogonowski

Zastępca Przedstawiciela – Lidia Kania

Kontakt:

e-mail: wolaseniora15@gmail.com

Dyżury: każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B
Telefony w godzinach dyżurów:
22 838 34 96
22 636 70 42
Facebook: Wolska Rada Seniorów

Rada została utworzona Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy Wola II kadencji

  • 2022 

24.03.2022 r.

28.04.2022 r.

09.06.2022 r.

30.06.2022 r. - Zakończenie II Kadencji

  • 2021

24.06.2021 r.

23.09.2021 r.

21.10.2021 r.

25.11.2021 r.

  • 2020

29.01.2020 r.

26.02.2020 r.

  • 2019

26.06.2019 r.

23.10.2019 r.

27.11.2019 r.

Załączniki: