null

Dotacje na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit miejskich środków na ten cel w 2022 roku został wyczerpany.

Obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej (konieczność wymiany do końca 2022 roku tzw. kopciuchów, czyli źródeł ciepła na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5), spowodowały, że środki z budżetu miasta zostają skierowane głównie na likwidację „kopciuchów”.

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, które są określone w tzw. uchwale dotacyjnej, od 1 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na inwestycje z wykorzystaniem OZE w 2023 roku.

Można więc otrzymać dotację w przyszłym roku, pod warunkiem, że inwestycja nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa więc szansę na uzyskanie dotacji.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania przy transformacji energetycznej naszego Miasta.

Serdecznie zachęcamy do złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze, który rozpocznie się już 1 września 2022 roku.
 

Instalaje OZE – jak złożyć wniosek