null

Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zlikwiduj-kopciucha.jpg
Przypominamy, że od 23 października 2019 r. Warszawa udziela dotacji na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.    1. Zlikwiduj kopciucha Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na:
 • instalację pompy ciepła,
 • instalację ogrzewania elektrycznego,
 • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
 • piece gazowe.
Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na:
 • odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
 • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.
To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców. Wysokość dotacji uzależniona jest od efektu ekologicznego. Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj. Im szybciej, tym korzystniej. Najbardziej atrakcyjne kwoty dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych w 2019 i 2020 r. – dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji. Później, w 2021 r. wysokość dotacji będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%. Wniosek o dotację można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00). Sprawdź adres urzędu dzielnicy. Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Pobierz formularz wniosku o udzielenie dotacji na modernizację źródła ogrzewania. Pobierz wskazówki, jak uzyskać dotację w 6 krokach. Dodatkowe informacje i dokumenty dostępne są tutaj. Pamiętaj! Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5. Do końca 2027 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4. Zachęcamy do wykonywania termomodernizacji budynków, informacje dostępne są http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/#    2. Dotacje na odnawialne źródła energii Stolica kontynuuje program dofinansowania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Warszawiacy mogą otrzymać dotację na instalację:
 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych,
 • paneli fotowoltaicznych,
 • turbin wiatrowych,
pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy. Szczegółowe kwoty dotacji na odnawialne źródła energii znajdują się tutaj. Pobierz wskazówki, jak uzyskać dotację w 6 krokach Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj Wniosek o dotację można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00). Sprawdź adres urzędu dzielnicy Dokumenty przyjmowane są do 31 marca 2020 r. W kolejnych latach mieszkańcy mogą składać dokumenty od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, aż do 31 marca roku, w którym planują wykonać przedsięwzięcie.    3. Warszawa chwyta wodę Od października 2019 r. mieszkańcy mogą otrzymać również środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Są to:
 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).
Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj.    4. Inwestuj w ochronę środowiska Warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj. Stolica dofinansowuje też likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj. Wniosek o dotację na zbiorniki retencyjne, usuwanie wyrobów azbestowych oraz podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2, piętro 19, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00). Sprawdź adres urzędu dzielnicy. Warszawiacy zrealizowali już 2704 inwestycje służące ochronie środowiska, na które dostali dofinansowanie od miasta! Jesteśmy z Was dumni i chcemy więcej! Warszawiacy od 2013 roku mogą uzyskać dotacje na inwestycje w swoich domach służące ochronie środowiska. Łączna kwota przyznanych dotąd dotacji to 35 593 027 zł. 23 października 2019 r. weszła w życie uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.). Rozpatrywanie wniosków Wnioski o udzielenie dotacji złożone do 30 sierpnia 2019 r., będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z 28.03.2019 r. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane od 1 września 2019 r. podlegać będą rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. Więcej informacji a także wnioski do pobrania na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne