null

Depresja – informator dla mieszkańców Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat, okładka broszury dotyczącej depresji

Depresja staje się coraz powszechniejszą chorobą, która może dotknąć wszystkich, niezależnie od wieku i płci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) szacuje, że objawy depresji ma ok. 350 mln ludzi na całym świecie. Również w Polsce stale rośnie liczba osób z depresją. Obecnie w Polsce na depresję choruje 1,2-1,5 mln osób.

Rozpowszechnienie wiedzy i świadomości Polaków na temat depresji w ostatnich latach rośnie, depresja coraz rzadziej traktowana jest jako temat tabu, zarówno w mediach, jak i w lokalnych środowiskach. Nie zmienia to faktu, że krążące na jej temat informacje nadal bywają nieprawdziwe lub niekompletne. Powoduje to zmniejszenie naszej wrażliwości na osoby, które dotyka problem depresji. Brak wsparcia i lekceważenie niepokojących sygnałów często powoduje, że osoby z depresją nie otrzymują wsparcia od najbliższego otoczenia.

Wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych jest istotnym czynnikiem warunkującym podjęcie decyzji o udaniu się po pomoc do specjalisty – psychologa, psychoterapeuty i/lub lekarza psychiatry.

Wspieranie osób z depresją przynosi większe efekty, kiedy posiadamy odpowiednią wiedzę. Sprawdź, co wiesz o depresji – zapoznaj się z załączoną broszurą.

MIEJSCA, W KTÓRYCH OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ PORADĘ, WSPARCIE I POMOC:

Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego,

 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny, Izba Przyjęć Psychiatryczna,
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny, Zespół Leczenia Środowiskowego,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  www.wolski.med.pl
  ul. Kasprzaka 17
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna: tel.: 22 38 94 840, 22 38 94 887 – przez całą dobę
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego: tel.: 22 38 94 880 – 8:00-18:00 (pon. – czw.) i 8:00-15:00 (pt.). Psychoterapia indywidualna i grupowa, opieka psychiatryczna, diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, rehabilitacja.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola –Śródmieście www.zozwola.pl

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego:
  ul. Mariańska 1, 22 620 83 02 – 8:00-20:00
  ul. Płocka 49, 22 632 86 81 – 7:00-19:00
  ul. Leszno 17, 22 632 12 16 – 7:00-18:00
 • Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddział Dzienny Psychogeriatryczny (dla osób 60+): 22 632 93 59 – 8:00-20:00, ul. Leszno 17

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 • Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77, tel.: 22 631 10 96, e-mail: zytnia7577@op.pl
 • Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla rodzin tych osób.
 • Poradnictwo socjalne i psychologiczne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (również dla osób 60+)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, pokój 301, III piętro,
tel. 22 443 57 60,
e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl
Poradnictwo prawne i psychologiczne.
Harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest na stronie www.wola.waw.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
ul. Gen. Andersa 13,
tel.: 22 635 13 64
e-mail: warszawa@malibracia.org.pl,
www.malibracia.org.pl
Bezpłatne porady psychologiczne dla osób pow. 65 roku życia.
Telefon zaufania dla osób starszych 22 635 09 54 – 17:00-20:00 (pon., śr., czw.), 9:00-12:00 (wt.) oraz 14:00-16:00 (śr.) – dyżur z tematyki choroby Alzheimera

Warszawski Dom pod Fontanną – Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
ul. Nowolipki 6A,
tel.: 22 636 47 29, 22 636 55 89 – 8:00-16:00
e-mail: biuro@wdpf.org.pl
Ośrodek wsparcia I integracji społecznej zarządzany m.in. przez osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego i wolontariuszy.

Fundacja Zobacz…JESTEM
ul. Czerniakowska 159, klatka I, domofon 200,
tel.: 883 337 883
www.zobaczjestem.pl
e-mail: kontakt@zobaczjestem.pl
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz ich rodzin.

Zobacz…ZNIKAM
Kampania na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży
www.zobaczznikam.pl  

Załączniki: