null

Delegatura Biura Organizacji Urzędu w Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres:
Solidarności 90, 01-003 Warszawa
 
  1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, współpraca w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżąca kontrola realizacji umów na ochronę osób i mienia – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
  2. Koordynacja przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
  3. Współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem w siedzibach wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
  4. Zaznajamianie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy z przepisami przeciwpożarowymi;
  5. Współpraca przy planowaniu i przeprowadzaniu próbnych ewakuacji w  wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
  6. Szkolenie pracowników wyznaczonych urzędów dzielnic m.st. Warszawy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  7. Wykonywanie zadań lokalnego Administratora Bezpieczeństwa informacji w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
  8. Nadawanie, zmienianie, anulowanie i archiwizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych urzędach dzielnic m.st. Warszawy;
  9. Współdziałanie w zakresie wykonywanych obowiązków z pracownikami urzędu m.st. Warszawy.