null

Czy wojewoda da działkę pod szkołę na Odolanach?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Władze Woli zwróciły się do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie z zasobu Skarbu Państwa działki potrzebnej do budowy kolejnej szkoły na Odolanach. Kilka lat temu dzięki takiemu zabiegowi powstała szkoła 357 na Bemowie.

Choć w styczniu 2022 roku na Odolanach ma zakończyć się budowa nowoczesnej szkoły i przedszkola przy ulicy Karlińskiego, potrzeby tego rejonu są znacznie większe. – Przybywa tam tak wielu mieszkańców, że od dawna szukamy w zarządzie pomysłu na budowę kolejnej szkoły – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Słowa burmistrza potwierdzają też pochodzące z okolic radne dzielnicy. – Dwie szkoły, które już funkcjonują na tym terenie są przeciążone. Uczy się w nich znacznie więcej dzieci niż powinno, a zajęcia prowadzone są w trybie dwuzmianowym – mówi Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola. Jednak jak zwraca uwagę inna radna potrzeby są znacznie większe. – Osiedle cały czas się rozbudowuje, a szczyt demograficzny w tym rejonie dopiero przed nami – dodaje Joanna Tracz-Łaptaszyńska.   

Niestety w tej okolicy samorząd nie dysponuje terenem, który byłby odpowiedni do postawienia kolejnej placówki edukacyjnej. Władze dzielnicy znalazły jednak pomysł na rozwiązanie tego problemu. Szeregiem takich nieruchomości w okolicy dysponuje jednak Skarb Państwa. – Zwróciłem się do wojewody mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o przekazanie nam odpowiedniego terenu z zasobu państwowego – tłumaczy Strzałkowski.

Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie. W 2012 r., wtedy wojewoda przekazał dzielnicy Bemowo na cele edukacyjne działkę przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Dziś funkcjonuje tam Szkoła Podstawowa numer 357.  

Opinie radnych i mieszkańców potwierdzają dzielnicowe prognozy. Choć szkoła na Karlińskiego znacznie poprawi komfort nauczania w regionie, to według dzielnicowej symulacji dopiero kolejna placówka, pozwoliłaby na rozwiązanie problemów edukacyjnych na Odolanach.

Mapa własności rejonu Odolany