null

Budżet obywatelski – głosowanie przeniesione na jesień

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W czwartek, 23 kwietnia, warszawscy radni zadecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień. Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego. W związku z tym zmienił się harmonogram przebiegu trwającej edycji budżetu obywatelskiego. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii oraz liczne zakazy i regulacje wprowadzone przez organy administracji rządowej, uniemożliwiają sprawną realizację budżetu obywatelskiego w Warszawie. Harmonogram obecnej edycji budżetu obywatelskiego Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br., aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia br. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1–15 września br., a wyniki ogłosimy 30 września br. Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku, o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna, umożliwi ich pełną realizację. Pozostałe zasady, regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie, nie zmieniły się. Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie jest obowiązkowa i wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł. Źródło: um.warszawa.pl