null

Biuro Geodezji i Katastru

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dane adresowe:
 
Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
Tel.: (+48) 22 443 1600, 022 443 1601
Fax.: (+48) 22 443 1602
E-mail:  sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
 

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
  • Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
  • Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
  • Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 2. Nadawanie nazw ulicom, placom i innym obiektom
 3. Ustalanie numerów porządkowych
 4. Rozgraniczanie nieruchomości
 5. Udostępnianie danych obiętych rejestrem cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości
 6. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przyjmowanie wniosków i odbiór dokumentów: Biuro Geodezji i Katastru (pok. 416, 418) lub Wydział Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Wola

Opłaty:

 1. opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 246, poz. 1804):
  • od wydania decyzji administracyjnej - 10zł
  • od wydania zaświadczenia - 17zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17zł
 2. opłaty za wypisy, poświadczanie wyrysów, udzielanie informacji na podst. ewidencji gruntów i budynków - pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 14.10.2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 115 z 2000 r. poz. 1209) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 r. (Dz.U. Nr 37 z 2004 r. poz. 333)

Sprawdź lokalizację na mapie