null

Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika1280x576_Rehabilitacja_online_w_Fundacji_Avalon.jpeg
Fundacja Avalon zaprasza osoby z niepełnosprawnością (ruchową lub neurologiczną) na bezpłatną, indywidualną rehabilitację ONLINE, w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”, dofinansowanego ze środków PFRON. W ramach projektu proponowane są indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, wsparcie psychologa, a także dodatkowe aktywności, jak np. cross trening, zumba, czy zajęcia neurologopedyczne. Adresaci projektu: osoby od 16 rż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny. Miejsce rehabilitacji: - online – poprzez aplikację Zoom - wystarczy kliknąć w link otrzymany od Fundacji na maila. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328, 531 786 660 lub mailowo:  fundacja@fundacjaavalon.pl.

Załączniki: