null

Bezpieczeństwo seniorów - odbyła się debata na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok spotkania policjantów z mieszkańcami w miejscu aktywności lokalnej - policjantka edukuje seniorów

26 września w MAL Kotłownia przy ul. Olbrachta 9 odbyła się debata społeczna przygotowana dla mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy Wola pn. "Bezpieczeństwo seniorów".

Debata miała na celu włączenie mieszkanek i mieszkańców w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym, pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ".

Głównym celem spotkania było również uwrażliwienie zebranych osób na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz uświadomienie osobom starszym zagrożeń, które mogą ich spotkać w codziennym życiu oraz wskazanie sposobów ich unikania.

Policjanci przybliżyli tematykę działania oszustów m.in. metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Poinformowali również, jak należy postępować w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo.

Tematami spotkania były również problemy zdiagnozowane na podstawie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia, aplikacja "Moja Komenda" oraz bezpieczeństwo osób starszych. Podsumowane zostały również działania wdrożone przez policję w czasie od poprzedniej debaty w roku 2022, w odwołaniu do zebranych na poprzedniej debacie zgłoszeń.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat reagowania i zapobiegania różnym sytuacjom, seniorzy i seniorki mogli bezpośrednio zgłosić niepokojące sytuacje/miejsca/zjawiska z najbliższej okolicy, jak również przekazane zostały publikacje i ulotki dot. bezpieczeństwa oraz aktualny informator „Wola dla Seniora – Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów”, przygotowany przez Urząd Dzielnicy Wola.

Na debatę zaprosili przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji, Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola.

widok spotkania policjantów z mieszkańcami w miejscu aktywności lokalnej - policjantka edukuje seniorów
Zobacz galerię (4 zdjęć)
widok spotkania policjantów z mieszkańcami w miejscu aktywności lokalnej - policjantka edukuje seniorów
widok spotkania policjantów z mieszkańcami w miejscu aktywności lokalnej
widok stolika na którym leżą publikacje edukacyjne dla seniorów dot. bezpieczeństwa i pomocy