null

Attis i Szpital Bródnowski łączą siły

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia pielęgniarki ze Szpitala siedzące w poczekalni szpitala
Centrum Attis

Połączenie wolskiego Centrum ATTIS i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego to nowe otwarcie dla Zakładu Onkologii Kobiecej. Od 2017 r., po remoncie za 8 mln. łóżka szpitalne na Woli nie mogły być wykorzystywane przez brak kontraktu z NFZ.

Połączenie obu spółek to nowy początek dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. Po wprowadzeniu tzw. „sieci szpitali”, Narodowy Fundusz Zdrowia przestał finansować przeprowadzane tam zabiegi, co niestety wpłynęło na znaczne zmniejszenie oferowanych przez nią świadczeń, a mieszkańcy Woli musieli szukać pomocy poza najbliższym sąsiedztwem. Swojej działalności nie mógł także rozpocząć utworzony z myślą o pacjentkach onkologicznych nowoczesny, w pełni wyposażony i oferujący kompleksową opiekę Zakład Onkologii Kobiecej, który wyremontowano jeszcze w 2017 roku.

ATTIS od ponad 4 lat posiada jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów onkologii kobiecej, którego potencjał nie jest wykorzystywany. Niestety decyzja mazowieckiego Oddziału NFZ o nieprzyznaniu kontraktu wolskiemu szpitalowi odbijała się przede wszystkim na pacjentach onkologicznych i ginekologicznych – zauważa Blanka Zienkiewicz, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dzięki wsparciu mazowieckiego samorządu możliwe będzie jednak otwarcie lecznicy pomimo braku wsparcia ze strony NFZ. Zgodził się on połączyć “Attis” ze szpitalem Bródnowskim.

Liczymy, że to rozwiązanie zakończy patową sytuację, która trwa od kilku lat -  mówi marszałek województwa, Adam Struzik.

- Dzięki połączeniu placówek, centrum będzie mogło w końcu się rozwijać, a pacjenci zyskają szeroki dostęp do leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje Radna Zienkiewicz.  

W zakładzie przygotowanych jest 28 łóżek chirurgii onkologicznej, 10 łóżek ginekologii onkologicznej i 6 onkologii klinicznej i chemioterapii. Szpital bródnowski posiada umowę z MOW NFZ na położnictwo i ginekologię – hospitalizację III poziom referencyjny – pakiet onkologiczny – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Udzielanie świadczeń w ramach części tego kontraktu w Centrum ATTIS pozwoli na poszerzenie dostępności do świadczeń dla mieszkańców Woli i Bemowa oraz wykorzystanie infrastruktury Zakładu Onkologii Kobiecej – dodaje burmistrz Woli.  

Obecnie ATTIS w oparciu o kontrakt zawarty z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ realizuje świadczenia w ramach leczenia szpitalnego w zakresie m.in.: chorób wewnętrznych – hospitalizacja, okulistyki – zespół chirurgii jednego dnia, chirurgii ogólnej – zespół chirurgii jednego dnia. Szpital posiada także zawarte z płatnikiem i obowiązujące do 30 czerwca 2022 r. kontrakty na: rehabilitację leczniczą, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne i profilaktyczne programy zdrowotne.  

Połączenie spółek to dla Centrum ATTIS zwiększenie wykorzystania potencjału medycznego, w szczególności części zabiegowej, potencjału ambulatoryjnego do opieki nad pacjentem przed i po zabiegu, a także pełne wykorzystanie oddziału rehabilitacji stacjonarnej. Zyska także szpital bródnowski, poprzez optymalizację bazy diagnostycznej, w tym: Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteki Szpitalnej czy Sterylizatorni.

Konsolidacja placówek to także racjonalizacja kosztów administracyjnych poprzez oszczędności z tytułu wspólnych zakupów usług zewnętrznych czy leków i wyrobów medycznych.