null

USŁUGA TRANSPORTOWA-przeprowadzki do lokali zamiennych -nowe nieplanowane zamówienie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej bez podatku od towaru i usług powyżej 5.000 złotych do kwoty poniżej 130.00 złotych

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY WOLA

WYDZIAŁ ZASOBÓW LOKALOWYCH

Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Warszawa 12.07.2022 r.

Protokół

udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług,

powyżej 5.000 złotych do kwoty poniżej 130.000 złotych  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa transportowa – przeprowadzki do lokali zamiennych – nowe nieplanowane zamówienie

2. W dniu : 24 czerwca 2022 roku  

2.2 Za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszono cztery firmy do złożenia oferty : „AG-COMPLEX” sp. z o.o., Firma Usługowa „Trager”, „KLEKS” Dariusz Grzyb, Pan Tobołek Grzegorz Żukowski

3. WYKAZ WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 8 lipca 2022 roku do godz. 12.30            

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena

Inne istotne dla zamawiającego elementy oferty

1.

„KLEKS” Dariusz Grzyb

Ul. Przy Agorze 20 m 57

01-930 Warszawa

5.904,00 zł ( brutto )

Nie dotyczy

2

Firma Usługowa „Trager” Grzegorz Klecha

Ul. Nadarzyńska 23

05-230 Kobyłka

 5.904,00 zł zł ( brutto )

Nie dotyczy

3

Vvinvest sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-950 Warszawa

11.955,60 zł ( brutto )

Nie dotyczy

   3.1. Zamawiający dokonał otwarcia oferty w dniu 12 lipca 2022 roku

   3.2 Poniżej zestawienie ofert wraz z oceną

Wybór oferty : cena - punkty wyliczone wg wzoru

ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena) / (cena z oferty) x 100. 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Ocena

1.

„KLEKS”

Dariusz Grzyb

Ul. Przy Agorze 20 m 57

01-930 Warszawa

 

100,00 pkt

2.

Firma Usługowa „Trager” Grzegorz Klecha

Ul. Nadarzyńska 23

05-230 Kobyłka

100,00 pkt

3.

Vvinvest sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-950 Warszawa

49,38 pkt

   

3.3. Informacje o najkorzystniejszej ofercie:

Ze względu, że firmy : KLEKS” Dariusz Grzyb i Firma Usługowa „Trager” Grzegorz Klecha uzyskały po 100 punktów  Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zdecydował o zwróceniu się do obydwu firm o podanie w termie do godziny 14.00 dnia 15 lipca 2022 roku, nowych cen nie wyższych niż złożone.

      

4. FIRMA PODLEGĄCA WYKUCZENIU  : Vvinvest sp. z o.o. Plac Bankowy 2  00-950 Warszawa

         

Uzasadnienie: Firma Vvinvest sp. z o.o. nie została zaproszona przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

5. POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE  w dniu ... nie dotyczy ...............................................

         

Uzasadnienie: .......................................................... nie dotyczy .................................................

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Oferta wykonawcy podlegające ocenie – szt.3

    

      Postępowanie przeprowadził:                                                          

          GŁÓWNY SPECJALISTA

w WYDZIALE ZASOBÓW LOKALOWYCH

           dla DZIELNICY WOLA
                       /.../

              Mirosław Ońisk

         12.07.2022 r.

                                                                                                                                              Zatwierdził :

                                                                                                               NACZELNIK

WYDZIAŁU ZASOBÓW LOKALOWYCH

                                                                                                           dla DZIELNICY WOLA

                                                                                                                       /... /

                                                                                                                    Izabela Gello

                                                                                                                   12.07.2022 r