null

Dołącz do Wolskiej Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17 maja br. kończy się nabór na kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola. Mieszkańcy Dzielnicy Wola, którzy ukończyli 60. rok życia mogą kandydować na 12 miejsc w Radzie Seniorów, której kadencja rozpocznie się 7 lipca 2022 r. i będzie trwała 3 lata.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz  z załącznikami dostępny w:

  1. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola al. „Solidarności” 90
  2. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” ul. Nowolipie 25B
  3. Wolskim Centrum Kultury ul. Działdowska 6
  4. Na stronie internetowej Dzielnicy Wola   wola.um.warszawa.pl/

 

 

 

druki do pobrania:

 

Załączniki: