null

KOMUNIKAT Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszam, że w dniu 16 listopada 2022 r. został zamknięty konkurs ofert nr 24/2022 na najem lokali użytkowych, ogłoszony w dniu 27 października 2022 r., w części dotyczącej niżej wymienionych pozycji:

Lp.

Adres lokalu

Wykaz wyłonionych oferentów, których oferty były kompletne i zawierały propozycję najwyższej stawki czynszu:

Zaoferowana stawka czynszu PLN

za 1 m2 (netto) pow. podstawowej lokalu

Zaoferowana stawka czynszu PLN

za 1 m2 (netto) pow. dodatkowej lokalu

1

ul. Górczewska 97, poz. 3

Włodzimierz Goszczycki

102,00

Nie dotyczy

2

ul. Sienna 91, poz. 4

Beata Paruszewska-Vitry

52,00

Nie dotyczy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych rozpatrywane były jedynie oferty kompletne.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

w/z Zastępca Burmistrza

                                                                       Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

                                                                                   (-) Wojciech Lesiuk