null

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2020 roku rodzice i opiekunowie prawni, którzy pobierali 500 plus na dzieci, nie musieli składać wniosków o to świadczenie. W 2021 roku jest inaczej: niezbędne jest złożenie nowego wniosku o 500 plus. Do tego od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe okresy rozliczeniowe w wypłatach 500 plus.

W tym roku, aby otrzymać 500 plus na pierwsze i kolejne dzieci, należy złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia. Wnioski o 500 plus można składać od 1 lutego 2021 roku (drogą elektroniczną) i od 1 kwietnia 2021 roku (drogą tradycyjną).

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Pieniądze zostaną wypłacone rodzicom i opiekunom w zależności od daty złożenia dokumentów:

  • do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata nastąpi do 31 października 2021 r.

Program 500+terminy składania wniosków w 2021roku
 „Rodzina 500 plus” 

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin. Z pomocy korzystają rodzice i opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Na Woli wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+